Rezia

La vusch da grandezza dad ina dama da bellezza.
La chantadura Rezia trai mintgin en ses mund cun ses chant da jazz rumantsch.
R-tunes è superbi d'astgar annunziar l'album da debut da la giuvna da Ftan…

 

…dapli da Rezia

JoomSpirit